Basen CSR WUM, Ul. Ks. Trojdena 2c, Warszawa, Polska
+48 509 723 271
kontakt@lochte.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1-2 RODO[1] informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Twoich i/lub Twojego dziecka („dane osobowe”). Poniższe zasady obowiązują od 25.05.2018 r.

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Michał Sieńko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Sieńko Lochte Swimming Academy z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Szekspira 4 lok. 415, (01-913) Warszawa, REGON: 146623430, NIP: 8441920550 (,,My”, Lochte Swimming Academy”).

 

 1. Kontakt z Nami.

We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Nami wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@lochte.pl wpisując w temacie wiadomości „dane osobowe”.

 

 1. Skąd mamy dane osobowe?

Większość danych osobowych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, w czasie pierwszego kontaktu. Dane te podajesz m.in: wypełniając formularz kontaktowy dostępny stronie internetowej www.lochte.pl, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@lochte.pl, wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, a także podczas rozmowy telefonicznej z Nami.

 

 1. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • wizerunek,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres zamieszkania lub korespondencyjny,
 • nazwa banku i numer rachunku bankowego, z którego dokonujesz płatności,
 • dodatkowe informacje, które możesz przekazać podczas kontaktu z Nami (w tym informacje o stanie zdrowia i/lub braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach),
 • udzielone zgody (np. zgoda na przetwarzanie wizerunku).

 

 1. W jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzamy w związku z usługami świadczonymi w ramach prowadzonej przez Nas działalności, która jest pozaszkolna forma edukacji sportowej, organizowanie zajęć nauki i doskonalenia pływania, warsztatów oraz obozów („zajęcia”). 

 

Poniżej wskazujemy i opisujemy konkretne cele przetwarzania danych osobowych:

 

 • Zapis na zajęcia w Lochte Swimming Academy, a następnie organizacja i przeprowadzenie tych zajęć jeżeli Ty i/lub Twoje dziecko zdecydujecie się zostatać ich uczestnikiem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres korzystania z zajęć w Lochte Swimming Academy.

 

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia Naszych obowiązków związanych z Twoim i/lub Twojego dziecka uczestnictwem w zajęciach, do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub o chwili wykazania zgodności z prawem Naszych działań. W przypadku wizerunku – do czasu sprzeciwu wobec jego wykorzystania w celach marketingowo – reklamowych. Po upływie ww. terminów dane zostaną usunięte niezwłocznie

 

 • Spełnienie Naszych obowiązków prawnych, w tym zakresie rachunkowości i rozliczeń podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres 5 lat.

 

 • Realizacji Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust, 1 lit. f) RODO)
  1. prowadzenie korespondencji z Tobą, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do Nas np. za pośrednictwem formularza kontaktowego – nie dłużej niż jest to konieczne do rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą od Ciebie otrzymaliśmy.
  2. obrona przed roszczeniami, mogącymi powstać w związku ze świadczonymi dla Ciebie i/lub Twojego dziecka usługami – do końca okresu przedawnienia tych roszczeń i zakończenia prowadzonych postępowań.

 

 1. Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty i osoby działające na zlecenie lub w imieniu Lochte Swimming Academy, które wspierają Naszą działalność (m.in w zakresie usług informatycznych, księgowych, prawnych), oraz podmioty i ograny uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy przepisów prawa (np. sądy, organy podatkowe, policja).

 

 1. Dodatkowe informacje.

Nie stosujemy profilowania, nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, oraz nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Jakie masz prawa?

Przepisy RODO dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

 

Twoje prawa obejmują prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Dane osobowe przekazujesz Lochte Swimming Academy dobrowolnie. Nie ma przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania.

 

Jeżeli jednak Ty i/lub Twoje dziecko chcecie brać udział w organizowanych przez Nas zajęciach musisz podać dane, które umożliwią Nam świadczenie usług, a także ich należyte rozliczenie podatkowe oraz udokumentowanie na cele rozliczalności Naszej działalności.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.